Europeiska regionala utvecklingsfonden

Skog som speglas i glaskula.

Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver hur pengarna ska användas för att hjälpa till att bygga ett smartare och grönare östra Mellansverige.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0722-55 48 79

Programmet för östra Mellansverige

Östra Mellansverige består av Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län. Programmet utgår från de fem regionernas utvecklingsstrategier och andra prioriteringar. Regionerna har tillsammans identifierat gemensamma utmaningar inom vård, industri, energieffektiva lösningar och transport. 

Syftet med stödet

För att möta utmaningarna i östra Mellansverige ska pengarna gå till utvecklingsprojekt inom följande områden:

 • Satsningar inom forskning och innovation
 • Insatser för att stärka företagens konkurrenskraft
 • Digitalisering
 • Kompetensförsörjning
 • Satsningar inom cirkulär ekonomi
 • Energieffektivisering
 • Smarta nät samt förnybar energi

Vem kan söka

Offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer kan söka stöd, men normalt inte enskilda personer eller företag. 

Aktuella utlysningar och ansökan

Den 13 februari öppnas nya utlysningar inom Europeiska Regionalfonden ERUF, Östra Mellansverige. Sista ansökningsdag är 19 mars.

Utlysningarna görs inom följande områden:

1. Förstudier och projekt inom forskning och innovation kopplat till de utmaningar som pekats ut för Regionalfonden Östra Mellansverige, se länk nedan, samt kompetensutveckling med koppling till smart specialisering.

Målgrupp är aktörer i det företagsfrämjande systemet, lärosäten, forskningsinstitutioner och offentlig sektor.


2. Projekt för snabbare klimatomställning, med tyngdpunkt på miljövänlig energi och cirkulär ekonomi.

Målgrupp är energikontor, offentlig sektor och samverkansorganisationer ex.  branschorganisationer.

 

Tillväxtverket håller ett digitalt informationsmöte om utlysningarna den 21 februari, kl 10.00-11.00.

Lär mer om programmet och utlysningarna här:

ERUF-programmets mål

ERUF-programmet för östra Mellansverige innehåller följande målområden:

 • 1.1 - Stärka forskning och innovation  
 • 1.2 - Säkra nyttan av digitalisering  
 • 1.3 - Stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft  
 • 1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering 
 • 2.1 - Främja energieffektivitet 
 • 2.3 - Utveckla smarta energisystem  
 • 2.6 - Främja cirkulär ekonomi 

Kontaktpersoner

Om du vill veta mer om programmet, kontakta någon av Region Sörmlands strateger. Du kan även kontakta oss om du har en projektidé eller vill diskutera medfinansiering för din projektidé - då vill vi att du kontaktar oss i god tid innan du ska lämna in din ansökan. 

Uppdaterad 21 mars 2024