Europeiskt territoriellt samarbete - Interreg Central Baltic

Ett virtuellt nätverk utanpå jorden.

Europeiskt territoriellt samarbete ska främja en ökad integration och samarbete över nationsgränser mellan regioner i olika länder. Ett av programmen som inkluderar Sörmland är Central Baltic.

Tim Lux

Utvecklingsledare

073-555 17 95

Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar det europeiska territoriella samarbetet via de så kallade Interregprogrammen. 

Syftet med stödet

Karta som visa vilka delar av Sverige, Finland, Estland och Lettland som ingår i Central Baltic.
Kartan visar Central Baltics område. Källa: centralbaltic.eu.

Syftet med Central Baltic är att uppmuntra städer och regioner runt centrala Östersjön att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Programmet fokuserar på finansiering för samarbetsprojekt inom följande prioriterade områden:

  • Ökad export för små och medelstora företag.
  • Fler nya företag som skalas upp.
  • Gemensamma lösningar för cirkulära ekonomi.
  • Förbättrad kust- och marin miljö.
  • Minskade koldioxidutsläpp.
  • Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden.
  • Bättre offentliga tjänster och lösningar för medborgarna.

Vem kan söka

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd. Projektpartners ska finnas med från minst två länder inom programområdet.

Aktuella utlysningar och ansökan

Du kan se aktuella utlysningar och ansöka om stöd på Europeiska unionens webbplats för Central Baltic.

Stöd till både mindre och större projekt

Programmet erbjuder två typer av stöd:

  • Stöd till mindre projekt såsom förstudier som pågår i upp till 18 månader (max 200 000 euro) och är enklare till sin karaktär.
  • Stöd till längre (fleråriga) projekt som måste genomgå en tvåstegsprocess i ansökningsförfarandet.

Alla projekt ska lösa en gemensam utmaning och uppvisa ett tydligt mervärde av det gränsöverskridande samarbetet. Stödet för projekt uppgår till max 80 procent och deltagande parter ska medfinansiera minst 20 procent.

Uppdaterad 12 december 2023