Regional utveckling

Artiklar om Digitalisering och bredband

Filtrera på typ av innehåll

 1. Europeiska unionens sektorsprogram

  7 september 2023

  Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela Europeiska unionen (EU). Det finns en rad olika sektorsprogram och pengar söks


 2. Europeiska regionala utvecklingsfonden

  7 september 2023

  Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver


 3. Öppna data för östra Mellansverige

  28 september 2022

  Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) samverkar sedan ett års tid för att stödja och få igång arbetet med öppna data. Syftet är att stärka samverkan