Regional utveckling

Din sökning på gav 465 träffar

Filtrera på typ av innehåll

 1. Kommunåterkoppling Nyköping

  9 januari 2024

  Kommunåterkoppling 2020 Nyköpings kommun Elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet ”Jag tycker att den här enkäten var bra och att göra enkäter


 2. Kommunåterkoppling Oxelösund

  9 januari 2024

  Kommunåterkoppling 2020 Oxelösunds kommun Elever i årskurs 7 och 9 ”Jag tycker att den här enkäten var bra och att göra enkäter är viktiga för


 3. Kommunåterkoppling Strängnäs

  9 januari 2024

  Kommunåterkoppling 2020 Strängnäs kommun Elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet ”Jag tycker att den här enkäten var bra och att göra enkäter


 4. Kommunåterkoppling Trosa

  9 januari 2024

  Kommunåterkoppling 2020 Trosa kommun Elever i årskurs 7 och 9 ”Jag tycker att den här enkäten var bra och att göra enkäter är viktiga för att


 5. Kommunåterkoppling Vingåker

  9 januari 2024

  Kommunåterkoppling 2020 Vingåkers kommun Elever i årskurs 7 och 9 ”Jag tycker att den här enkäten var bra och att göra enkäter är viktiga för att


 6. Faktablad - Användning av tobak och nikotinprodukter

  2 februari 2024

  Cigarrettrökning bland barn och unga har under en lång tid minskat. På senare år har det dock skett en snabb utveckling i användandet av andra tobaks


 7. Projektet Fordon och Drivmedel – Fossilfritt 2030

  22 februari 2024

  Projektet Fordon och Drivmedel – Fossilfritt 2030 genomfördes mellan 2019 och 2023 i östra Mellansverige med Biodriv Öst som projektägare. Projektet


 8. Projekt Fossilfritt 2030 - drivmedelsomställning i offentlig sektor

  22 februari 2024

  Drivmedelsomställning i offentlig sektor är ett av flera projekt som ingår i den övergripande kraftsamlingen Fossilfritt 2030. Projektet är ett


 9. Rena Resan - Fossilfritt 2030

  22 februari 2024

  Projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030 är ett projekt som har genomförts i Sörmland tillsammans med Örebro, Östergötland och Biodriv Öst. Projektet


 10. Ökad risk för självskadebeteende hos elever som har närstående med svår sjukdom, beroendeproblem eller som plötsligt avlidit

  4 april 2024

  Det finns ett tydligt samband mellan att vara ung som är närstående till någon med allvarliga hälsoproblem eller som plötsligt avlidit och egen risk


 11. Psykosocial utsatthet hos unga som är närstående ökar risken för psykisk ohälsa

  10 maj 2024

  Unga som är närstående till någon med allvarliga hälsoproblem eller som plötsligt avlidit har egen ökad risk för psykisk ohälsa jämfört med ungdomar


 12. Årsbokslut hållbart resande 2023 Rapport.pdf

  26 april 2024

  Årsbokslut för hållbar mobilitet 2023 En sammanfattning av hela länets mobilitetsinsatser – Region Sörmland och länets kommuner


 13. Årsbokslut hållbart resande 2023 Kort version.pdf

  30 april 2024

  Hållbart resande 2023 Det hållbara resandet i Sörmland 760 km cykelbana i Sörmland Tyskland Lubeck,Katrineholm


 14. Civilsamhället i Trosa kommun.

  22 mars 2024

  En kartläggning av det civila samhället i Trosa


 15. Civilsamhället i Vingåkers kommun

  22 mars 2024

  En kartläggning av det civila samhället i Vingåker


 16. Kartläggning av civilsamhället i Sörmland

  22 mars 2024

  En kartläggning av den civila sektorn i Sörmland


 17. Civilsamhället i Nyköpings kommun

  22 mars 2024

  En kartläggning av det civila samhället i Nyköping


 18. Regelverk för organisationsbidrag, finska

  10 maj 2022

  OHJAUSASIAKIRJA Käsittelijä: Hallinto-osasto Prosessialue: Kansanterveyden ja ihmisoikeuksien tukeminen Päätöksentekijä


 19. Revisorsintyg om medlemsuppgifter

  10 maj 2022

  Revisorsintyg om medlemsuppgifter Revisorsrapporten för organisationer som söker Region Sörmlands medlemsbaserade organisationsbidrag ska vara


 20. Underlag till revisor

  10 maj 2022

  Organisationens underlag till revisor Det här underlaget ska lämnas till den revisor som ska granska medlemsuppgifterna som ligger till grund för