Regional utveckling

Din sökning på gav 221 träffar

Filtrera på typ av innehåll

 1. Regelverk för organisationsbidrag, svenska

  10 maj 2022

  STYRANDE DOKUMENT Handläggare: Administrativa enheten Processområde: Stödja folkhälsa och mänskliga rättigheter Beslutad


 2. Lathund för Apply

  10 maj 2022

  Lathund för hur du registrerar konto i Apply


 3. Regelverk för organisationsbidrag, finska

  10 maj 2022

  OHJAUSASIAKIRJA Käsittelijä: Hallinto-osasto Prosessialue: Kansanterveyden ja ihmisoikeuksien tukeminen Päätöksentekijä


 4. Revisorsintyg om medlemsuppgifter

  10 maj 2022

  Revisorsintyg om medlemsuppgifter Revisorsrapporten för organisationer som söker Region Sörmlands medlemsbaserade organisationsbidrag ska vara


 5. Underlag till revisor

  10 maj 2022

  Organisationens underlag till revisor Det här underlaget ska lämnas till den revisor som ska granska medlemsuppgifterna som ligger till grund för


 6. Faktablad - Unga HBTQI-personers hälsa i Sörmland

  11 maj 2022

  Faktablad från Liv & hälsa ung med fokus på några av resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningen 2020


 7. Faktablad - Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd

  11 maj 2022

  Faktablad från Liv & hälsa ung med fokus på några av resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningen 2020


 8. Faktablad - Kapitel 2

  11 maj 2022

  I det andra kapitlet ”Ungdomars liv och hälsa i Sörmland” redovisar vi resultat om kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och tandhälsa


 9. Faktablad - Kapitel 3

  11 maj 2022

  I det tredje kapitlet av ”Ungdomars liv och hälsa i Sörmland” redovisar vi resultat om ungas levnadsvanor 2008-2020. Statistiken baseras på Liv


 10. Faktablad - Kapitel 4

  11 maj 2022

  I det fjärde kapitlet i rapportserien ”Ungdomars liv och hälsa” redovisar vi resultat om ungas fritid och socialt stöd 2008-2020. Statistiken baseras


 11. Faktablad - Bo kvar och anledning till att bo kvar i kommunen

  11 maj 2022

  Faktablad från Liv & hälsa ung med fokus på några av resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningen 2020


 12. Faktablad - Särskolan, fokus på fritiden

  11 maj 2022

  Faktablad från Liv & hälsa ung med fokus på några av resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningen 2020


 13. Faktablad - Kapitel 1

  11 maj 2022

  I det första kapitlet ”På väg mot Sveriges friskaste län…?” redovisar vi resultat om ungas självskattade och psykiska hälsa under åren 2008-2020


 14. Kapitel 4 – Om fritid och socialt stöd

  11 maj 2022

  Skolbarn och skolungdomars dygn kan grovt delas in i tre olika delar. Tid för vila och sömn, tid för att vara i skolan och tid för fritid. Den del som


 15. Kapitel 3 – Om levnadsvanor

  11 maj 2022

  Våra levnadsvanor påverkar våra kroppar, vår hälsa och våra liv. Under barndomen formas många levnadsvanor som påverkas av de vanor som finns


 16. Kapitel 2 – Om kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och tandhälsa

  11 maj 2022

  Skillnader i hälsa och välmående uppstår bland annat genom att sociala grupper i befolkningen har olika förutsättningar. En viktig bestämningsfaktor


 17. Kapitel 1 - Om självskattad hälsa och psykisk ohälsa

  11 maj 2022

  I det första kapitlet ”På väg mot Sveriges friskaste län…?” redovisar vi resultat om ungas självskattade och psykiska hälsa under åren 2008-2020


 18. Avstämningsrapport.pdf

  25 maj 2022

  SID 1(1) Datum 2022-05-25 Dokumentnummer AVSTÄMNINGSRAPPORT Organisationer som beviljats bidrag från Region Sörmland år 2022. Enligt


 19. Faktablad - Ungdomars upplevelse av bemötande

  15 juni 2022

  Bemötande är en viktig del av det arbete som utförs inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och barnomsorg. Faktabladet redovisar


 20. Faktablad - Tillit

  8 augusti 2022

  I detta faktablad redovisas resultaten för två frågor om tillit. Den ena frågan handlar om eleverna tycker att de kan lita på de flesta människor. Den