Regional utveckling

Artiklar om Näringslivsutveckling

Filtrera på typ av innehåll

 1. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023 - Tillsammans för det hållbara Sörmland

  12 juni 2024

  Region Sörmland har för första gången skrivit en sammanhållen berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är, och kan vara. På den här


 2. Långsiktiga bedömningar om utveckling av befolkning- och sysselsättning i östra Mellansverige

  10 maj 2024

  Tillsammans med grannlänen har Region Sörmland låtit gör nya långsiktiga bedömningar av utveckling kring befolkning och sysselsättning i länen utifrån


 3. Regionalt serviceprogram 2024-2030

  23 april 2024

  Region Sörmland är ansvarig för det regionala serviceprogrammet som syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja


 4. Kunskapsunderlag om barn i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 5. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 6. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 7. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 8. Covid-19 och konsekvenser i samhället

  12 januari 2023

  Spridningen av covid-19 i Sörmland, nationellt och globalt har fått stora konsekvenser för hela samhället. Ekonomin drabbas hårt på alla nivåer. Vilka


 9. Näringslivets geografi i Sörmland

  12 januari 2023

  Här hittar du en kartläggning av näringslivets geografi i Sörmland. Rapporten beskriver även vad som är en attraktiv miljö för dagens och framtidens


 10. Lägesbild av arbetsmarknaden och näringslivet i Sörmland

  12 januari 2023

  Publikationerna syftar till att ge en överskådlig bild av läget i näringslivet och på arbetsmarknaden i Sörmland. I rapporterna finns uppgifter


 11. Regionalt skogsprogram för Sörmland

  16 maj 2022

  Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen


 12. På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

  13 maj 2022

  Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det


 13. Sörmlands näringslivsstrategi 2022-2030

  10 maj 2022

  Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning, är syftet med den regionala näringslivsstrategin. Sörmlands


 14. Strategi för smart specialisering i Sörmland

  9 maj 2022

  Smart specialisering handlar om att lyfta fram och prioritera starka områden i en region för att stärka konkurrenskraften. Genom smart specialisering


 15. Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023

  9 maj 2022

  Vi ska ha en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sörmland, och år 2023 har vi fördubblat dess omsättning. Det är målet för Sörmlands