Regional utveckling

Artiklar om Näringslivsutveckling

Filtrera på typ av innehåll

 1. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 2. Covid-19 och konsekvenser i samhället

  12 januari 2023

  Spridningen av covid-19 i Sörmland, nationellt och globalt har fått stora konsekvenser för hela samhället. Ekonomin drabbas hårt på alla nivåer. Vilka


 3. Näringslivets geografi i Sörmland

  12 januari 2023

  Här hittar du en kartläggning av näringslivets geografi i Sörmland. Rapporten beskriver även vad som är en attraktiv miljö för dagens och framtidens


 4. Lägesbild av arbetsmarknaden och näringslivet i Sörmland

  12 januari 2023

  Den här sammanställningen ger en bild av läget i näringslivet och på arbetsmarknaden i Sörmland. I rapporten finns det uppgifter om konjunkturen


 5. Regionalt skogsprogram för Sörmland

  16 maj 2022

  Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen


 6. På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

  13 maj 2022

  Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det


 7. Sörmlands näringslivsstrategi 2022-2030

  10 maj 2022

  Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning, är syftet med den regionala näringslivsstrategin. Sörmlands


 8. Strategi för smart specialisering i Sörmland

  9 maj 2022

  Smart specialisering handlar om att lyfta fram och prioritera starka områden i en region för att stärka konkurrenskraften. Genom smart specialisering


 9. Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023

  9 maj 2022

  Vi ska ha en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sörmland, och år 2023 har vi fördubblat dess omsättning. Det är målet för Sörmlands