Regional utveckling

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023 - Tillsammans för det hållbara Sörmland

Publicerad 12 juni 2024

Region Sörmland har för första gången skrivit en sammanhållen berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är, och kan vara. På den här sidan hittar du en rapport som beskriver utvecklingen i länet, med hjälp av mätetal som valts ut för att beskriva förflyttning kring den regionala utvecklingsstrategins mål och prioriterade inriktningar.

Rapporten beskriver även utvalda delar av det arbete som Region Sörmland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör har drivit för att bidra till länets utveckling, samt lärdomar och förflyttningar som dessa har genererat.

Syfte med rapporten

Mycket av det som lyfts i rapporten har även rapporterats om i särskilda uppföljningar eller rapporteringar. Syftet med rapporten är att skapa en tydligare berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är, och kan vara. Genom denna gemensamma beskrivning kan fler aktörer i samhället utforska vilken roll de kan ta i utvecklingsarbetet och vilka de kan kroka arm med.

Sammanfattning av rapporten

Statistik visar att Sörmland har stora behov. Exempelvis har Sörmland högst andel barn och unga i hushåll med låg inkomststandard. Bland unga minskar tillit och otryggheten i det egna bostadsområdet ökar kvälls- och nattetid.

Samordning av det regionala utvecklingsarbetet behöver utvecklas för att kraftfullare bidra till att möta utmaningarna i samhället - i de system som finns. Det handlar om ett behov av gemensamt lärande, förbättrade metoder för att mäta förflyttning och om mobilisering av aktörer för att kunna söka utlysta pengar från exempelvis regionalfonderna.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Hjälpte den här informationen dig?