Regional utveckling

På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

Publicerad 13 maj 2022

Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det har de sju regionerna i östra Mellansverige tagit fasta på genom att enas om en strategisk inriktning för den storregionala planeringen.

För att genomföra målsättningen med samarbetet är nodstädernas stadsbyggnadsstrategier för de bästa pendlingslägena av särskild betydelse. Denna nodstadsrapport syftar till att ge en övergripande bild av den storregionala funktionaliteten och sambandens utveckling mellan nodstäderna i östra Mellansverige, tillsammans med en belysning av deras strategier och planer för fortsatt stadsutveckling och stärkta samband. 

Jon Wiggh

Strateg

0155-24 50 00

073-324 87 70

Hjälpte den här informationen dig?