Regional utveckling

Lägesbild av arbetsmarknaden och näringslivet i Sörmland

Publicerad 11 januari 2023

Den här sammanställningen ger en bild av läget i näringslivet och på arbetsmarknaden i Sörmland. I rapporten finns det uppgifter om konjunkturen, företagande och arbetslöshet. Rapport sammanställs två till fyra gånger per år av Arbetsförmedlingen och Region Sörmland. Exakt vilka uppgifter som finns med kan variera.

Trender 2022

Det stora antalet konkurser inom byggindustrin är oroväckande. Med tanke på den utveckling som nu sker, med ökade räntekostnader, en vikande bostadsmarknad och avstannade nybyggnationer, finns det anledning att belysa branschens exponering mot en eventuellt långvarig lågkonjunktur framöver.

Trender 2020-2021

Under 2020 och 2021 fick många stöd i form av korttidsarbete.  Samtidigt syntes inga stora förändringar när det gällde konkurser och nedläggningar. De människor som redan hade en svag ställning på arbetsmarknaden fick det sämre. Det syns bland annat genom att det var en högre andel arbetslösa som var inom programaktiviteter hos Arbetsförmedlingen.   

Styrbjörn Holmberg

Analytiker

0766-96 38 14

Hjälpte den här informationen dig?