Regional utveckling

Regionalt serviceprogram 2024-2030

Publicerad 23 april 2024

Region Sörmland är ansvarig för det regionala serviceprogrammet som syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service för de som lever och verkar på Sörmlands landsbygder. Programmet är också grunden för hur Region Sörmland prioriterar olika stöd till kommersiell service.

Exteriört Systrarna Bråhdes, Näverkvarn

Sammanfattning av programmet

En god tillgänglighet till service skapar förutsättningar för människor och företag att bo, leva och verka i alla delar av Sörmland. Både kommersiell och offentlig service är av stor vikt för att skapa boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd. Det regionala serviceprogrammet ska bidra till att behålla och utveckla en god tillgång till kommersiell service på landsbygderna. Programmet ska ha ett långsiktigt perspektiv på serviceutveckling och bidra till hållbar omställning i linje med intentionerna i Sörmlands regionala utvecklingsstrategi. Genom arbetet med det regionala serviceprogrammet och dess genomförande är förhoppningen att skapa förståelse för och samsyn kring utmaningar och möjligheter samt inspirera till insatser som stärker Sörmlands landsbygder. 

Regionalt serviceprogram 2024-2030

Tag del av programmet här: Regionalt serviceprogram 2024-2030

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Hjälpte den här informationen dig?