Regional utveckling

Långsiktiga bedömningar om utveckling av befolkning- och sysselsättning i östra Mellansverige

Publicerad 10 maj 2024

Tillsammans med grannlänen har Region Sörmland låtit gör nya långsiktiga bedömningar av utveckling kring befolkning och sysselsättning i länen utifrån förändrade förutsättningar i omvärlden och en ny befolkningsprognos. Nedan på denna sida hittar du rapporten, Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige, som är avsedd att fungera som gemensamma planeringsunderlag.

person som läser för baby

De sju regionerna i östra Mellansverige (ÖMS), där Sörmland ingår, fungerar allt mer som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder.  Region Sörmland och regionerna i östra Mellansverige, har låtit göra en ny långsiktig bedömning av befolkning och sysselsättning i länen, en så kallad framskrivning. Rapporten har tagits fram gemensamt inom samarbetet ÖMS2050.

Syfte med rapporten

Syftet med rapporten är att redovisa långsiktiga bedömningar om utveckling av befolkning, sysselsättning och inkomster för länen i östra Mellansverige samt analysera utvecklingen. Rapporten är ett gemensamt underlag för planering. Framskrivningarna ska kunna användas i olika planeringsprocesser i regionerna och kommunerna i östra Mellansverige och av Mälardalsrådet.

Sammanfattning av rapporten

I den regionala planeringen för regional utveckling är långsiktiga framtidsbilder av befolkningen, sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen underlag för att belysa strategiska frågor. En nedbrytning av framskrivningarna på geografisk nivå används även som referens för långsiktig strategisk planering exempelvis för planering för kollektivtrafik av Trafikverket.

Du hittar bland annat:

  • Metoder och antaganden
  • Befolkning
  • Sysselsättning
  • Inkomster
  • Arbetspendling
  • Utbildningsnivåer 
  • Kompetensförsörjning
  • Känslighetsanalys

 

 

Anna Granath

Strateg

Hjälpte den här informationen dig?