Regional utveckling

Artiklar om Transport och infrastruktur

Filtrera på typ av innehåll

 1. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 2. Rapport om potential och utmaningar med ökat cyklande

  2 oktober 2023

  På den här sidan hittar du en kartläggning av de nyttor, åtgärder och utmaningar som finns för att öka cyklandet i vårt samhälle. Genom projektet Rena


 3. Bokslut för hållbart resande

  21 september 2023

  Hållbart resande är en del av Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och ryms inom prioriteringen för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet


 4. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 5. Resvaneundersökning i Sörmland

  12 januari 2023

  Rapporten bygger på en nationell undersökning om resvanor som Myndigheten för Trafikanalys utförde under 2019. Det nationella urvalet för 2019


 6. På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

  13 maj 2022

  Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det


 7. Länsplan för regional transportinfrastruktur

  6 maj 2022

  Region Sörmland har uppdraget att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur


 8. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

  5 maj 2022

  I Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken


 9. Cykelstrategi för Sörmland

  4 maj 2022

  Den regionala cykelstrategin för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan