Regional utveckling

Artiklar om Transport och infrastruktur

Filtrera på typ av innehåll

 1. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023 - Tillsammans för det hållbara Sörmland

  12 juni 2024

  Region Sörmland har för första gången skrivit en sammanhållen berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är, och kan vara. På den här


 2. Långsiktiga bedömningar om utveckling av befolkning- och sysselsättning i östra Mellansverige

  10 maj 2024

  Tillsammans med grannlänen har Region Sörmland låtit gör nya långsiktiga bedömningar av utveckling kring befolkning och sysselsättning i länen utifrån


 3. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 4. ​​Remiss – Målbild för regionala cykelstråk ​

  26 januari 2024

  ​​Region Sörmland önskar inspel och synpunkter på Målbild för regionala cykelstråk


 5. Slutrapport av projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030

  23 januari 2024

  På denna sida kan du läsa om slutresultatet och utvärderingarna av Projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030. Projektet har genomförts i Sörmland


 6. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 7. Rapport om potential och utmaningar med ökat cyklande

  2 oktober 2023

  På den här sidan hittar du en kartläggning av de nyttor, åtgärder och utmaningar som finns för att öka cyklandet i vårt samhälle. Genom projektet Rena


 8. Bokslut för hållbart resande

  21 september 2023

  Hållbart resande är en del av Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och ryms inom prioriteringen för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet


 9. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 10. Resvaneundersökning i Sörmland

  12 januari 2023

  Rapporten bygger på en nationell undersökning om resvanor som Myndigheten för Trafikanalys utförde under 2019. Det nationella urvalet för 2019


 11. På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

  13 maj 2022

  Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det


 12. Länsplan för regional transportinfrastruktur

  6 maj 2022

  Region Sörmland har uppdraget att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur


 13. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

  5 maj 2022

  I Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken


 14. Cykelstrategi för Sörmland

  4 maj 2022

  Den regionala cykelstrategin för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan