Regional utveckling

Artiklar om Transport och infrastruktur

Filtrera på typ av innehåll

 1. Resvaneundersökning i Sörmland

  12 januari 2023

  Rapporten bygger på en nationell undersökning om resvanor som Myndigheten för Trafikanalys utförde under 2019. Det nationella urvalet för 2019


 2. På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

  13 maj 2022

  Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det


 3. Länsplan för regional transportinfrastruktur

  6 maj 2022

  Region Sörmland har uppdraget att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur


 4. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

  5 maj 2022

  I Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken


 5. Cykelstrategi för Sörmland

  4 maj 2022

  Den regionala cykelstrategin för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan