Regional utveckling

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Publicerad 5 maj 2022

I Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling i Sörmland. Programmet pekar ut visionen, de långsiktiga målen och utvecklingsområdena för kollektivtrafiken och de valda strategierna. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och tågtrafik som kollektivtrafik på vatten, färdtjänst och sjukresor. 

Johan Tollén

Kommunikatör

Kommunikationsstaben

0155-26 59 41

0721-42 03 40

Hjälpte den här informationen dig?