Regional utveckling

Målsättningar för kompetensförsörjning

Publicerad 11 maj 2022

När människor får nya kunskaper skapas nya möjligheter, inte bara för dem själva utan även för arbetsgivare och branscher – i slutändan för hela Sörmland. Genom att ge sörmlänningarna chansen att vässa sina kunskaper ger vi i förlängningen också arbetsgivare möjlighet att inte bara hänga med, utan att ligga steget före.

Därför arbetar vi tillsammans med många olika aktörer i Sörmland. Tillsammans är vi en utvecklingskraft för arbetskraften. En motor för bättre skolresultat som främjar inkludering i arbetsliv och utbildning. Med kunskap förbättrar vi människors chanser att utvecklas och att få jobbet de vill – samtidigt som arbetsgivarna får de anställda de behöver. Gör vi det rätt kan hela Sörmland lyfta.

Vi finns för alla som vill ta steget in på arbetsmarknaden. För alla som redan jobbar och som vill ta steget vidare. För alla som vill byta riktning och behöver bygga på sina kunskaper. För alla som behöver en bättre kunskapsgrund att stå på.

Visst finns det utmaningar:

  • En arbetslöshet som är högre än i våra grannregioner.
  • Låga skolresultat och en allmän utbildningsnivå som behöver höjas.
  • Arbetsgivare som inom vissa områden saknar arbetskraft med viss kompetens som är nödvändig för att kunna ställa om och anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld.

Vi vänder utmaningar till utveckling

Vår gemensamma uppgift är att vända dessa utmaningar till utveckling. Lyckas vi får vi inte bara arbetsmarknaden att må bra. Vi människor är friskare och mår bättre när vi upplever att tillvaron är meningsfull, att vi har ett jobb att gå till eller pluggar något vi är intresserade av.

Vi driver utveckling på många olika sätt och tillsammans med många. Vi samlar information om all utbildning som finns tillgänglig i Sörmland och gör den tillgänglig för sörmlänningarna. Vi analyserar vad arbetsgivarna har för behov inte bara idag utan i framtiden – så att det blir lättare att till exempel fatta beslut om vilka utbildningar som behövs och för hur många.

Vi för samman kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer som verkar inom ett område så de kan dra nytta av varandra och ytterligare stärka det sörmländska näringslivet och arbetsmarknaden. Vi gör det möjligt för svaga grupper att stärka sina kunskaper och förbättra chanserna till jobb.

Allt vi gör, gör vi i samverkan.

Kort sagt: Tillsammans förbättrar vi förutsättningarna för hela Sörmland.

Målsättningar för den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning

I samverkan med  bland annat Sörmlands kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, branschorganisationer, Samverkansförbundet RAR, Mälardalens universitet har förslag till målsättningar för den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning tagits fram.

Katarina Bergkvist

Verksamhetschef

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 43

0766-98 54 08

Hjälpte den här informationen dig?