Regional utveckling

Intervjustudie om jämställdhet inom transportbranschen

Publicerad 16 juni 2023

Under våren har Region Sörmland genomfört en förstudie inom ramen för Branschforum, med syfte att undersöka jämställhetsarbetet inom transport och logistikbranschen och identifiera åtgärder för att rekrytera fler kvinnor till denna sektor.

Europeiska unionens logotyp för medfinansiering.

Region Sörmland arbetar i ett regionalfondprojekt som heter REACT. Projektets målsättning är att skapa branschforum i framkant som drivs i samverkan och som säkrar olika branschers behov av traditionell och ny kompetens.

Ett av projektmålen handlar om att arbeta för en högre mångfald och jämnare könsfördelning i fordonsbranschen. Detta för att säkerställa att efterfrågan på kompetens och utbud ska kunna mötas.

Under våren har Region Sörmland inom konceptet Branschforum genomfört en intervjustudie med fokus på jämställdhetsarbete inom transport och logistikbranschen och hur denna bransch skulle kunna verka för att rekrytera fler kvinnor.
Syftet med förstudien har varit att ge en inblick i vad som krävs av branschen, möjligheterna samt tankegångar vad gäller rekrytering av fler kvinnor till branschen.

Tag del av studien nedan.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Hjälpte den här informationen dig?