Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Forskningsrapport om migranters värderingar och sociala normer i Sörmland

  8 december 2023

  Ta del av en översiktlig analys av värderingar och sociala normer bland migranter i Sörmland. Ungefär 1 500 utomeuropeiska migranter i länet har


 2. Liv & Hälsa ung 2023

  30 juni 2023

  I Sörmland erbjuds vart tredje år alla grundskolor med elever i årskurs 7 och 9 samt alla gymnasieskolor med elever i år 2 att delta i undersökningen


 3. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 4. Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland

  14 mars 2023

  Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande i hög grad, och störst samhällseffekt har fysisk aktivitet när de mest stillasittande tar sina första


 5. Förstudie om regionens roll i bostadsförsörjningen

  13 mars 2023

  Bostadsförsörjning är en viktig del för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen har idag inget tydligt uppdrag kring bostadsförsörjningen och


 6. Covid-19 och konsekvenser i samhället

  12 januari 2023

  Spridningen av covid-19 i Sörmland, nationellt och globalt har fått stora konsekvenser för hela samhället. Ekonomin drabbas hårt på alla nivåer. Vilka


 7. Undersökningen Liv & Hälsa ung 2020

  30 september 2022

  Liv & Hälsa ung är en undersökning som riktar sig till alla elever i sörmländska skolor som går i årskurs sju och nio samt i årskurs två på gymnasiet


 8. Undersökningen Liv & Hälsa 2017

  19 september 2022

  Det här är en samlingssida för den befolkningsundersökning som genomfördes bland den vuxna befolkningen i Sörmland 2017. Här finns både enkäterna och


 9. Undersökningen Liv & hälsa 2022

  19 september 2022

  På den här sidan hittar du publicerat material från Liv och hälsa undersökningen som genomfördes 2022. Sedan år 2000 har Region Sörmland regelbundet


 10. Faktablad med resultat från undersökningen Liv & Hälsa ung 2020

  11 maj 2022

  Framsida till faktablad för särskoleenkäten 2020. Framsida till faktabladet för Särskoleenkäten 2020. float-lg-end ms-lg-6 Här hittar du faktablad


 11. Ungdomars liv och hälsa i Sörmland

  10 maj 2022

  Enkätundersökningen Liv & Hälsa ung genomfördes senast år 2020. Nästan 6 700 elever har medverkat i Liv & hälsa ung. På den här sidan hittar