Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023 - Tillsammans för det hållbara Sörmland

  12 juni 2024

  Region Sörmland har för första gången skrivit en sammanhållen berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är, och kan vara. På den här


 2. Kartläggning av civilsamhället i Sörmland

  22 mars 2024

  Som en del av arbetet med utveckla Region Sörmlands samverkan med civilsamhället har vi genomfört en kartläggning av den civila sektorn


 3. Kunskapsunderlag om barn i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 4. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 5. Faktablad med resultat från undersökningen Liv & Hälsa ung 2023

  2 februari 2024

  Här hittar du faktablad som lyfter fram några av resultaten från Liv & Hälsa ung-undersökningen som genomfördes under 2023. Fler faktablad och


 6. Forskningsrapport om migranters värderingar och sociala normer i Sörmland

  8 december 2023

  Ta del av en översiktlig analys av värderingar och sociala normer bland migranter i Sörmland. Ungefär 1 500 utomeuropeiska migranter i länet har


 7. Liv & Hälsa ung 2023

  30 juni 2023

  I Sörmland erbjuds vart tredje år alla grundskolor med elever i årskurs 7 och 9 samt alla gymnasieskolor med elever i år 2 att delta i undersökningen


 8. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 9. Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland

  14 mars 2023

  Barn som leker på en lekplats. image-half float-lg-end ms-lg-6 Projektet har tittat på vad både kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands


 10. Förstudie om regionens roll i bostadsförsörjningen

  13 mars 2023

  Bostadsförsörjning är en viktig del för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen har idag inget tydligt uppdrag kring bostadsförsörjningen och


 11. Covid-19 och konsekvenser i samhället

  12 januari 2023

  Spridningen av covid-19 i Sörmland, nationellt och globalt har fått stora konsekvenser för hela samhället. Ekonomin drabbas hårt på alla nivåer. Vilka


 12. Undersökningen Liv & Hälsa ung 2020

  30 september 2022

  Liv & Hälsa ung är en undersökning som riktar sig till alla elever i sörmländska skolor som går i årskurs sju och nio samt i årskurs två på gymnasiet


 13. Undersökningen Liv & Hälsa 2017

  19 september 2022

  Det här är en samlingssida för den befolkningsundersökning som genomfördes bland den vuxna befolkningen i Sörmland 2017. Här finns både enkäterna och


 14. Undersökningen Liv & hälsa 2022

  19 september 2022

  På den här sidan hittar du publicerat material från Liv och hälsa undersökningen som genomfördes 2022. Sedan år 2000 har Region Sörmland regelbundet


 15. Faktablad med resultat från undersökningen Liv & Hälsa ung 2020

  11 maj 2022

  Här hittar du faktablad som lyfter fram några av resultaten från Liv & Hälsa ung-undersökningen som genomfördes under 2020. Faktabladen


 16. Ungdomars liv och hälsa i Sörmland

  10 maj 2022

  Enkätundersökningen Liv & hälsa ung har genomförts vid åtta tillfällen sedan 2004. Den senaste undersökningen genomfördes 2023