Regional utveckling

Forskningsrapport om migranters värderingar och sociala normer i Sörmland

Publicerad 8 december 2023

Ta del av en översiktlig analys av värderingar och sociala normer bland migranter i Sörmland. Ungefär 1 500 utomeuropeiska migranter i länet har intervjuats om sin syn på livet i Sverige. De har svarat på närmare 500 frågor och påståenden.

Ung person med mobiltelefon.

Under 2021 till 2023 gjorde Institutet för Framtidsstudier en studie med migranter från Sörmlands alla kommuner. Studien fokuserade på fyra huvudområden:

  • Synen på jämställdhet
  • Synen på arbete
  • Oron för skjutningar, otrygghet och våld
  • Synen på tillit och förtroende 

Sörmlandsundersökningen har gjorts på initiativ av Länsstyrelsen i Södermanland, i samarbete med Region Sörmland, samtliga kommuner i Sörmland, World Values Survey/Migrant World Values Survey och TRUEDEM.

Alina Treijner

Strateg

0766-95 15 45

Hjälpte den här informationen dig?