Regional utveckling

Förstudie om regionens roll i bostadsförsörjningen

Publicerad 9 mars 2023

Bostadsförsörjning är en viktig del för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen har idag inget tydligt uppdrag kring bostadsförsörjningen och har därför genomfört en förstudie för att lyfta möjliga vägval och möjligheter.

Flera hyreshus vid vatten.

Christian Udin

Verksamhetschef

0155-24 57 34

0790-61 02 11

Hjälpte den här informationen dig?