Regional utveckling

Kartläggning av civilsamhället i Sörmland

Publicerad 13 mars 2024

Som en del av arbetet med utveckla Region Sörmlands samverkan med civilsamhället har vi genomfört en kartläggning av den civila sektorn. Kartläggningen redogör för bland annat omfattning och hur många förvärvsarbetande som finns inom civilsamhället i Sörmland.

Glada människor som hoppar upp i luften.

 

Kartläggningen beskriver det Sörmländska civilsamhällets omfattning, olika register och styrdokument samt hur samverkan mellan offentlig verksamhet och civil sektor är organiserad i länet. Kartläggningen redogör även kort för det arbete och samverkan som Länsstyrelsen har med  civilsamhället. Vi har valt att lägga den kommunala statistiken i separata bilagor, för att underlätta för våra målgrupper. 

Sara Mörner

Strateg

073-576 92 68

Hjälpte den här informationen dig?

Samverkan med civilsamhället

Här kan du läsa mer om regionens samverkan med civilsamhället.

Läs artikel