Regional utveckling

Artiklar om Miljö, energi och klimat

Filtrera på typ av innehåll

 1. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 2. Slutrapport av projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030

  23 januari 2024

  På denna sida kan du läsa om slutresultatet och utvärderingarna av Projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030. Projektet har genomförts i Sörmland


 3. Rapport om potential och utmaningar med ökat cyklande

  2 oktober 2023

  På den här sidan hittar du en kartläggning av de nyttor, åtgärder och utmaningar som finns för att öka cyklandet i vårt samhälle. Genom projektet Rena


 4. Bokslut för hållbart resande

  21 september 2023

  Hållbart resande är en del av Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och ryms inom prioriteringen för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet


 5. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 6. Framtidsforum energiförsörjning

  23 mars 2023

  Framtidsforum anordnas en gång per år i form av ett seminarium där en blandning av kunskapsförmedling, gemensam problemlösning och diskussion äger rum


 7. Resvaneundersökning i Sörmland

  12 januari 2023

  Rapporten bygger på en nationell undersökning om resvanor som Myndigheten för Trafikanalys utförde under 2019. Det nationella urvalet för 2019


 8. Förstudie om Region Sörmlands arbete och roll i energiomställningen

  18 maj 2022

  Rapporten beskriver och analyserar klimatomställningens påverkan på Region Sörmlands energisystem samt hur Regionen kan bidra till energiomställningen


 9. Regionalt skogsprogram för Sörmland

  16 maj 2022

  Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen


 10. Cykelstrategi för Sörmland

  4 maj 2022

  Den regionala cykelstrategin för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan


 11. Sörmlands kraftförsörjning

  24 mars 2022

  Sveriges kraftförsörjning står inför stora förändringar. Förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för samhällsutvecklingen och den