Regional utveckling

Förstudie om Region Sörmlands arbete och roll i energiomställningen

Publicerad 18 maj 2022

Rapporten beskriver och analyserar klimatomställningens påverkan på Region Sörmlands energisystem samt hur Regionen kan bidra till energiomställningen. Fokus ligger på tre områden: kapacitetsbrist i elnäten, lokal produktion av el samt biogasanvändning och produktion.

Vindkraftverk och tulpaner.

I samband med att samhället behöver ställa om för att minska klimatpåverkan står energisystemen i Sverige inför en rad utmaningar. För transportsektorn och stora industrier, som idag står för en hög andel användning av fossila bränslen, ses elektrifiering som en viktig del på vägen mot klimatneutralitet, vilket leder till en ökad efterfrågan på el. Samtidigt som behovet av el ökar behöver elproduktionen både öka och förändras och utformningen av elsystemet går från ett centraliserat, planerbart och enkelriktat energiflöde i form av stora kraftverk till att i allt högre grad bli decentraliserat och intermittent på grund av större andelar av vind- och solkraft.

Den här rapporten är en förstudie som syftar till att utreda vad den ökande elanvändningen får för konsekvenser och på vilka sätt Region Sörmland har möjlighet att påverka utvecklingen. Det handlar bland annat om att adressera frågor kring kapacitetsbrist där lokal elproduktion är en potentiell lösning på problemet. Dessutom ger rapporten en översikt över biogasutvecklingen sett till användning och produktion, samt möjligheter och utmaningar för Regionen och dess kommuner att bidra till en hållbar utveckling i området.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Hjälpte den här informationen dig?