Regional utveckling

Framtidsforum energiförsörjning

Publicerad 22 mars 2023

Framtidsforum anordnas en gång per år i form av ett seminarium där en blandning av kunskapsförmedling, gemensam problemlösning och diskussion äger rum. Forumet som är branschövergripande, har olika teman och 2022 års tema var Framtidens energiförsörjning.

Vindkraftverk med molnig grå himmel och en regnbåge.

Den 18 november 2022, som avslut på årets innovationsvecka i Sörmland, träffades representanter från kommuner, regionen, näringsliv, akademi och andra aktuella aktörer i Energy Evolution Center i Eskilstuna för att diskutera och lösa vägen till ett energineutralt samhälle. Dagen bestod av brainstorming, intressanta diskussioner och kreativa lösningar som syftade till att effektivisera energiförsörjningen i framtidens städer och samhällen.

Den framtagna rapporten presenterar en kort sammanfattning av de olika lösningarna som togs fram under dagen.

Framtidsforum är en dag för samtliga branscher, näringsliv, akademier, kommuner med flera får möjlighet att träffas och diskutera ett tema. Region Sörmlands roll är att möjliggöra detta forum och att dokumentera dagen. Teman och agenda beslutas tillsammans med aktörer som för året är med i arbetsgruppen.

Sofie Sandvik

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Hjälpte den här informationen dig?