Regional utveckling

Artiklar om Samhällsplanering

Filtrera på typ av innehåll

 1. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 2. Remissversion av regionalt serviceprogram 2024-2030

  26 oktober 2023

  Region Sörmland är ansvarig för det regionala serviceprogrammet som syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja


 3. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 4. Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland

  14 mars 2023

  Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande i hög grad, och störst samhällseffekt har fysisk aktivitet när de mest stillasittande tar sina första


 5. Förstudie om regionens roll i bostadsförsörjningen

  13 mars 2023

  Bostadsförsörjning är en viktig del för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen har idag inget tydligt uppdrag kring bostadsförsörjningen och


 6. Näringslivets geografi i Sörmland

  12 januari 2023

  Här hittar du en kartläggning av näringslivets geografi i Sörmland. Rapporten beskriver även vad som är en attraktiv miljö för dagens och framtidens


 7. Lägesbild av arbetsmarknaden och näringslivet i Sörmland

  12 januari 2023

  Den här sammanställningen ger en bild av läget i näringslivet och på arbetsmarknaden i Sörmland. I rapporten finns det uppgifter om konjunkturen


 8. Utvecklingen på Bostadsmarknaden i Södermanland efter covid-19 i digitaliseringens spår

  30 juni 2022

  Digitaliseringen har förändrat hur (och var) vi bor, arbetar och pendlar, och coronapandemin har sannolikt i viss utsträckning accelererat den


 9. På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

  13 maj 2022

  Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det


 10. Sörmlands kraftförsörjning

  24 mars 2022

  Sveriges kraftförsörjning står inför stora förändringar. Förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för samhällsutvecklingen och den