Regional utveckling

Artiklar om Samhällsplanering

Filtrera på typ av innehåll

 1. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023 - Tillsammans för det hållbara Sörmland

  12 juni 2024

  Region Sörmland har för första gången skrivit en sammanhållen berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är, och kan vara. På den här


 2. Långsiktiga bedömningar om utveckling av befolkning- och sysselsättning i östra Mellansverige

  10 maj 2024

  Tillsammans med grannlänen har Region Sörmland låtit gör nya långsiktiga bedömningar av utveckling kring befolkning och sysselsättning i länen utifrån


 3. Regionalt serviceprogram 2024-2030

  23 april 2024

  Region Sörmland är ansvarig för det regionala serviceprogrammet som syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja


 4. Kunskapsunderlag om barn i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 5. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 6. ​​Remiss – Målbild för regionala cykelstråk ​

  26 januari 2024

  ​​Region Sörmland önskar inspel och synpunkter på Målbild för regionala cykelstråk


 7. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 8. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 9. Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland

  14 mars 2023

  Barn som leker på en lekplats. image-half float-lg-end ms-lg-6 Projektet har tittat på vad både kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands


 10. Förstudie om regionens roll i bostadsförsörjningen

  13 mars 2023

  Bostadsförsörjning är en viktig del för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen har idag inget tydligt uppdrag kring bostadsförsörjningen och


 11. Näringslivets geografi i Sörmland

  12 januari 2023

  Här hittar du en kartläggning av näringslivets geografi i Sörmland. Rapporten beskriver även vad som är en attraktiv miljö för dagens och framtidens


 12. Lägesbild av arbetsmarknaden och näringslivet i Sörmland

  12 januari 2023

  Publikationerna syftar till att ge en överskådlig bild av läget i näringslivet och på arbetsmarknaden i Sörmland. I rapporterna finns uppgifter


 13. Utvecklingen på bostadsmarknaden i Södermanland efter covid-19 i digitaliseringens spår

  30 juni 2022

  Digitaliseringen har förändrat hur (och var) vi bor, arbetar och pendlar, och coronapandemin har sannolikt i viss utsträckning accelererat den


 14. På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

  13 maj 2022

  Östra Mellansverige skulle kunna utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Det


 15. Sörmlands kraftförsörjning

  24 mars 2022

  Sveriges kraftförsörjning står inför stora förändringar. Förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för samhällsutvecklingen och den