Miljö och klimat

Äng av solrosor med vatten i bakgrunden

Vi behöver skapa utveckling utan att överutnyttja våra ekologiska resurser. Här kan du kortfattat se några mått som visar på hur väl utvecklingen i Sörmland sker inom det vi kallar ekologins ram.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser är generellt sett höga i Sörmland trots att flera kommuner har utsläpp som är markant lägre än rikets genomsnitt. Framför allt är det Oxelösund som drar upp den totala nivån i Sörmland, på grund av lokaliseringen av stålindustrin där. För alla kommuner utom Oxelösund syns också samma minskning som i riket, medan Oxelösunds, och därmed regionens värden, varierar mer mellan åren.

 

Utsläppen från transporter i Sörmland har minskat med ca 22 procent mellan 2015 och 2021, vilket är i nivå med minskningen i riket. Men nivån är fortfarande hög vilket hänger ihop med stora trafikökningar i transportsystemet. Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet, främst beroende på hur transportinfrastrukturen fördelar sig i länet. 

 

Sörmlands miljömålsuppföljning

Via länken nedan sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Södermanlands län 2023. Det är Länsstyrelserna som ansvarar för denna uppföljning.

Södermanlands län - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)

Uppdaterad 23 april 2024