Befolkning

Fördjupa dig i hur Sörmland ser ut i siffror. Här får du lära dig om folkmängden i Sörmland, förändringar i åldersutveckling och en prognos för befolkningsutvecklingen.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Antal invånare

Sörmland växer. Under en lång tid har Sörmland haft en ökande befolkning och sedan millennieskiftet har ökningen varit mycket stark. År 2021 bor för första gången fler än 300 000 personer i Sörmland.

Antal invånare per kommun

Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan kommunerna. I figuren nedan ser vi att befolkningen under 2000-talet har växt i de flesta kommuner, om än i olika takt. Trosa har växt med över 43 procent under perioden 2000 till 2021, och Strängnäs med nästan 29 procent. Eskilstuna har växt med 21 procent och Gnesta och Nyköping har båda växt med ungefär 17 procent. Oxelösund har växt med ca 12 procent och Katrineholm med ungefär 7 procent. I Vingåker och Flen har befolkningen däremot minskat med ungefär 1 procent under samma tidsperiod. Detta innebär att det är framför allt de större kommunerna och kommunerna med god tillgänglighet till Stockholmsområdet som växer snabbt.

Försörjningskvot i Sörmland

Försörjningskvoten är hög i Sörmland. Det betyder att antalet personer som är unga och äldre som varje person i arbetsför ålder måste försörja är hög. Under perioden 2007 till och med 2021 har försörjningskvoten ökat i hela Sverige, precis som i Sörmland. Det har att göra med den demografiska utmaningen att befolkning blir äldre överlag. I Sörmland är dock försörjningskvoten högre än i riket. Detta ställer offentlig sektor inför både resursutmaningar och utmaningar kring att kompetensförsörja samhällsviktiga yrken.

Försörjningskvot per kommun

Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det kommer till försörjningskvoten. Skillnaderna har också växt över tid. Medan försörjningskvoten har växt markant i Flen ser vi inte samma utveckling i framför allt Eskilstuna.

Förändringar i folkmängd

Tryck på playknappen i figuren nedan så kan du se hur folkmängden i Sörmland i olika åldrar har förändrats mellan 2002 och 2021. Genom rullistan kan du välja ett år som du vill jämföra övriga år med, det året visas då genom den svarta linjen i figuren. Väljer du här år 2002 och jämför med befolkningspyramiden 2021 ser du att det 2021 finns fler barn och fler i åldrarna 25 till 35 år i Sörmland. Befolkningen mellan 60 och 80 år är markant större 2021 än 2002, vilket påverkar försörjningskvot och behov i offentlig sektor.

Förändringar i åldersfördelning

Kanske är det enklast att se hur befolkningens åldersfördelning ändras genom att dela upp befolkningen i tre åldersgrupper. Här kan vi se att de ungas andel av totalbefolkningen har varierat något under de senaste tjugo åren. Den tydligaste trenden är dock att personer i åldrarna 18 till 65 utgör en minskande andel av den sörmländska befolkningen, medan andelen över 65 år ökar markant. Välj kön i rullistan nedanför figuren för att se utvecklingen för kvinnor eller män. 

Prognos för åldersutvecklingen i Sörmland

Figuren nedan visar SCB:s befolkningsprognos för Sörmland. Här kan du se att befolkningen i Sörmland på sikt  förväntas åldras ännu mer. Genom att välja år 2022 i rullistan nedanför figuren kan du jämföra förväntad folkmängd i olika åldrar vid olika år framåt i tiden med 2022 års folkmängd i olika åldrar. Här kan du förslagsvis klicka på play-knappen under figuren för att se hur staplarna förändras år för år. Att staplarna högre upp blir längre betyder att det blir fler personer i de äldre åldersgrupperna.

Uppdaterad 31 maj 2023