Öppna data för östra Mellansverige

En liten planta som växer ur ett glas med mynt.

Just nu pågår en förstudie i syfte att stärka samverkan och öka kunskapen och förmåga kring öppna och delade data inom östra Mellansverige (ÖMS). Uppdraget heter Öppna Mellansverige.

Förstudien genomförs under juni 2022 till maj 2023. Den ska öka kunskap och förmåga samt stärka samverkan inom öppna data för kommuner och regioner inom östra Mellansverige (Sörmlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län).
 

Syfte och mål

  • Skapa förståelse för möjligheterna med öppna och delade data.
  • Öka förmåga att skapa och tillgängliggöra öppna och delade data hos regioner och kommuner inom östra Mellansverige.
  • Stärka samverkan kring öppna och delade data inom östra Mellansverige.

Som del i förstudien ska man även planera för ett fortsättning av projektet.

Arbetssätt

Genom förstudien kommer det att erbjudas temabaserade digitala träffar för olika målgrupper inom kommuner och regioner i syfte att höja kunskap och förmåga kring öppna data. Insamling av behov från kommuner och regioner kommer primärt att ske via enkäter (genom den nationella dataverkstaden), intervjuer samt diskussioner under workshops. All medverkan i förstudien är frivillig och utifrån behov. Öppna Mellansverige har ett tätt samarbete med den nationella dataverkstaden.

Om ni har förslag på särskilda teman som ni vill att vi ska fokusera på kan ni höra av er till förstudiens samordnare Cathrine Lundholm eller din regionala digitaliseringskoordinator. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner på sidan.

Om öppna data

Öppna data definieras som data som är öppet tillgänglig för alla och som delas utan avgifter eller restriktioner. Data är idag en viktig tillgång som bidrar till flera positiva värden för ett samhälle. Genom bättre och enklare tillgång till data främjas innovation och samhällsutveckling. Öppna data bidrar till bättre underlag för forskning och datadrivet beslutsfattande samt till utvecklandet av nya produkter och tjänster. Genom att arbeta med öppna data främjas vidare transparens och effektivitet.

Nya datalagen

Den första augusti 2022 trädde den nya datalagen i kraft och i och med det tog Sverige ett stort steg mot principen öppenhet som standard. Bland annat ska offentliga förvaltningar tydligare uppmuntras att proaktivt publicera offentlig information som så kallad öppen data, så att den finns fritt tillgänglig för alla att ta del av och använda. Datalagen styr även tillgängliggörandet av offentlig information mot maskinläsbara och sökbara format.

Presentationer från genomförda webbinarier

 

Kontaktuppgifter och mer information

 

Uppdaterad 24 januari 2023