Internationellt samarbete

Flaggor med EU:s symbol, gula stjärnor mot en blå bakgrund.

Internationellt samarbete är en förutsättning för att kunna möta nutida och framtida samhällsutmaningar. Region Sörmlands internationella arbete ska förstärka en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland. Genom kunskap, engagemang och samverkan skapas mer möjligheter för Sörmland att växa.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

073-221 72 54

Globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har gjort att vi alltmer påverkas av det som händer internationellt. Ungefär hälften av de beslut som tas på lokal och regional nivå påverkas av EU. Regeringen beskriver internationellt samarbete som en förutsättning för att kunna möta nutida och framtida samhällsutmaningar. I en alltmer globaliserad värld är det självklart att det internationella perspektivet finns med inom många olika områden. Internationell samverkan och ett ökat internationellt arbete skapar möjligheter att Sörmland utvecklas långsiktigt hållbart. Internationellt arbete är därmed en viktig del i det regionala utvecklingsuppdraget.

Regionens inriktning för det internationella arbetet

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för internationellt arbete inom Region Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling. Den 4 september 2020 beslutades Region Sörmlands inriktning för det internationella arbetet.

Den 24 september 2020 genomförde Region Sörmland ett digitalt EU-handslag tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren. EU-handslagets budskap är att Region Sörmland stärker delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i samverkan med andra aktörer i länet. Information om EU på Sveriges riksdags webbplats.

Region Sörmland är medlem i Stockholmsregionens Europaförenings EU-kontor.

Uppdaterad 12 december 2023