Leva och bo

På den här sidan finns information som visar utveckling över tid av inflyttning och utflyttning ur länet.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Inrikes flyttnetto

De som flyttar från Sörmland till andra län i Sverige är främst unga mellan 15 till 24 år. I övriga åldersgrupper syns en nettoinflyttning från andra län i Sverige. Det är framför allt bland barn och deras föräldrar som vi ser en nettoinflyttning. Men även i åldersgrupperna upp till och med 74 år. Kvinnor flyttar ut i mycket större utsträckning i åldrarna 15 till 24 år, men vi ser också att kvinnor flyttar in i större utsträckning mellan 25 till 34 år. 

 

Totalt flyttnetto

Sörmland har under de senaste åren haft en mycket positiv nettoinflyttning som under 2022 ser ut att ha avtagit.

Uppdaterad 5 maj 2023