Leva och bo

En familj vid en bil på en uppfart.

På den här sidan finns information som visar utveckling över tid av inflyttning och utflyttning ur länet.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Inrikes flyttnetto

Utflyttare från Sörmland till andra län i Sverige är främst unga. Här syns staplar för vart femte år och vi ser att bland 20-åringar, och bland 25-åriga män är utflyttarna fler än inflyttarna inom landet. Vid de flesta övriga åldrar syns en nettoinflyttning från och till andra län i Sverige. Det är framför allt bland barn och deras föräldrar som vi ser en nettoinflytt. Men även i åldersgrupperna upp till och med 74 år. 

 

Totalt flyttnetto

Sörmland har under de senaste åren haft en mycket positiv nettoinflyttning som under 2022 ser ut att ha avtagit för att 2023 sjunka till ett netto-noll läge. Det totala flyttnettot inkluderar både invandring, utvandring samt in- och utflytt över länsgränsen.

Uppdaterad 19 mars 2024