Transporter och resande

En grön buss med kärleksfulla symboler på baksidan.

På den här sidan finns statistik om tillgänglighet till kollektivtrafik, pendling och på vilka sätt vi reser.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Tillgänglighet till kollektivtrafik

I Sörmland har vi en generellt sett god tillgänglighet till kollektivtrafik. Inom tätorten är andelen inom kollektivtrafiknära läge högre än andelen inom riket, även om utvecklingen under de senaste åren har inneburit en mindre negativ utveckling i riket än i länet. Även utanför tätort har Sörmland en bättre tillgång till kollektivtrafik och här har utvecklingen i länet varit negativ det senaste året.

Andel invånare som pendlar

I Sörmland reser vi många gånger till arbete och studier. Vi är ett av de län som har högst utpendling och för de flesta av våra kommuner pendlar fler ut än in i kommunen.  Skillnaden mellan hur många som pendlar in i en kommun och hur många som pendlar ut ur en kommun kallas nettopendling och vid större utpendling än inpendling blir nettopendlingen negativ. Åtgärder kring infrastruktur och utveckling av kollektivtrafiken har bidragit till att stora delar av Sörmland är väl integrerat med större arbetsmarknadsområden. Oxelösund är den enda kommunen i länet som 2021 har en positiv nettopendling. Klicka på playknappen under figuren för att se hur utvecklingen av pendlingen har sett ut under åren 1998 till och med 2021.

Hur vi reser

I Sörmland använder vi gärna bilen. I den senaste undersökningen om resvanor som är gjord för Sörmland är det 61 procent av alla resor som sörmlänningarna gör under mätdagen som är utförda med bil. Samma siffra för hela landet är 55 procent. I stället är det kollektiva färdmedel som vi använder i mindre utsträckning.

Uppdaterad 18 april 2024