Regional utveckling

Artiklar om Digitalisering och bredband

Filtrera på typ av innehåll

 1. Långsiktiga bedömningar om utveckling av befolkning- och sysselsättning i östra Mellansverige

  10 maj 2024

  Tillsammans med grannlänen har Region Sörmland låtit gör nya långsiktiga bedömningar av utveckling kring befolkning och sysselsättning i länen utifrån


 2. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 3. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 4. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 5. Utvecklingen på bostadsmarknaden i Södermanland efter covid-19 i digitaliseringens spår

  30 juni 2022

  Digitaliseringen har förändrat hur (och var) vi bor, arbetar och pendlar, och coronapandemin har sannolikt i viss utsträckning accelererat den