Regional utveckling

Artiklar om Kulturutveckling

Filtrera på typ av innehåll

 1. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 2. Forskningsrapport om migranters värderingar och sociala normer i Sörmland

  8 december 2023

  Ta del av en översiktlig analys av värderingar och sociala normer bland migranter i Sörmland. Ungefär 1 500 utomeuropeiska migranter i länet har


 3. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar