Regional utveckling

Artiklar om Samhällsplanering

Filtrera på typ av innehåll

 1. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

  2 december 2022

  Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser för miljön. Åtgärdsprogrammet är ett samverkansprogram som


 2. Öppna data för östra Mellansverige

  28 september 2022

  Just nu pågår en förstudie i syfte att stärka samverkan och öka kunskapen och förmåga kring öppna och delade data inom östra Mellansverige (ÖMS


 3. Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

  9 maj 2022

  Vi i Region Sörmland är tillsammans med Sörmlands nio kommuner delaktiga i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering


 4. Strukturbild Sörmland

  7 mars 2022

  Strukturbilden är en del av den regionala utvecklingsstrategin. Den visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet


 5. Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd

  16 februari 2022

  Samhället ska skapa förutsättningar för hållbara boendemiljöer och livsstilar, som ger människor tro på framtiden. Detta är ett prioriterat