Regional utveckling

Artiklar om Samhällsplanering

Filtrera på typ av innehåll

 1. Projektet Grönt näringsliv - industri och drivmedel i synergi

  4 mars 2024

  Grönt näringsliv är ett projekt som ägs av BioDriv Öst och pågår till och med 2026. Region Sörmland deltar i projektet som ska bidra till


 2. Finansiering av utvecklingsprojekt i Sörmland

  26 februari 2024

  Region Sörmland finansierar projekt som bidrar till en hållbar utveckling i Sörmland. Här kan du läsa om hur du skickar in en projektidé och söker


 3. Projektet Elsmarta Östra Mellansverige

  19 december 2023

  Projektet Elsmarta Östra Mellansverige (ÖMS) syftar till att skapa en stärkt regional förmåga att möta de utmaningar som kommer av ett energisystem


 4. Energiomställning i Sörmland

  13 december 2023

  En hållbar energiförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar omställning. Region Sörmland genomför en rad


 5. Samverkansforum för eleffekt i Sörmland

  21 november 2023

  ​​Region Sörmland driver ett forum för att länets aktörer ska samverka inom frågor om eleffekt och elkapacitet. Syftet med forumet är att


 6. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

  2 december 2022

  Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser för miljön. Åtgärdsprogrammet är ett samverkansprogram som


 7. Data för ökad innovation

  28 september 2022

  Regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) samverkar för att stödja och få igång arbetet med öppna data. Syftet är att stärka samverkan samt öka kunskapen


 8. Projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

  9 maj 2022

  Region Sörmland har tillsammans med Sörmlands nio kommuner deltagit i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland


 9. Strukturbild Sörmland

  7 mars 2022

  Strukturbilden är en del av den regionala utvecklingsstrategin. Den visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet


 10. Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd

  16 februari 2022

  Samhället ska skapa förutsättningar för hållbara boendemiljöer och livsstilar, som ger människor tro på framtiden. Detta är ett prioriterat