Det här är Sörmlands innovationsvecka

Logotyp för Sörmlands innovationsvecka.

På den här sidan kan du läsa om bakgrunden till Sörmlands innovationsvecka. Under Sörmlands innovationsvecka kan aktörer samlas för att inspirera varandra för att öka innovations- och konkurrenskraften. Innovation är viktig för att stärka både nyföretagande och utvecklingen av befintliga företag.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0722-55 48 79

Bakgrund

Bakgrunden till innovationsveckan är att ha en plats och en tid för att samlas kring innovation för att såklart att öka innovation och internationell konkurrenskraft.

Innovation kan bidra till ökad variation i näringslivet genom utveckling av såväl spetsföretag inom  styrkeområden enligt Sörmlands strategi för smart specialisering, som bredare satsningar på näringslivets utveckling.  Utveckling av nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer kan skapa möjligheter för näringslivet att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling på en global marknad. För att göra detta så krävs kontaktytor som Sörmlands innovationssystem. Ett system  som uppmuntrar till möten mellan aktörer, branscher och kompetenser regionalt, nationellt och internationellt och över olika sektorer.

Innovation bidrar till ökad variation i näringslivet

Tillsammans bidrar vi till ökad variation genom att:

  • utveckla spetsföretag inom styrkeområden i enlighet med Sörmlands strategi för smart specialisering.
  • göra breda satsningar på näringslivets utveckling.

Utveckling av nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer kan skapa möjligheter för näringslivet att bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling på en global marknad. För att göra det krävs kontaktytor såsom Sörmlands innovationssystem. Ett system som uppmuntrar till möten mellan aktörer, branscher och kompetenser regionalt, nationellt och internationellt och över olika sektorer.

Uppdaterad 26 januari 2024