Validering som ett medel för kompetensförsörjning

Flera personer runt ett bord med datorer tittar på en whiteboardtavla med post-it-lappar.

Med hjälp av både traditionella och nya innovativa verktyg kommer validering att få större betydelse i framtiden. Validering kommer att vara viktigt för kompetensförsörjningen.

Morgan Andersson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0761-30 00 52

Under en konferens på Sörmlands innovationsvecka 2023 delade en mängd olika talare med sig av goda exempel kring validering. Bland annat diskuterades följande frågor:

  • Hur skapar vi samsyn kring kunskap och kompetens genom validering?
  • Vad är valideringspotential och var hittar vi den dolda kompetensen i branschen?
  • Vad kan industrin behöva i framtiden?
  • Hur kan man använda samverkansprojekt mellan bransch och utbildning för att få rätt kompetens på rätt plats?
  • Hur används ny teknik som ett stöd för validering?

Ta del av material från konferensen och läs mer om projektet Regionala strukturer för validering i östra Mellansverige

Validering är en bedömning av kunskaper

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Genom validering kan en persons kunnande göras synliga och bekräftas så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning. Det gäller oavsett hur personen har skaffat sig kunskaperna. Genom en valideringsprocess får en person papper på sitt kunnande och kompetens.

Uppdaterad 7 mars 2024