Regional utveckling

Utvecklingen på bostadsmarknaden i Södermanland efter covid-19 i digitaliseringens spår

Publicerad 30 juni 2022

Digitaliseringen har förändrat hur (och var) vi bor, arbetar och pendlar, och coronapandemin har sannolikt i viss utsträckning accelererat den förändringen samt givit oss en glimt om hur framtiden kan komma bli för vissa yrkesgrupper.

Hur kommer kommunerna och regionerna utanför storstäder att påverkas på kort och lång sikt, och vilken roll kommer exempelvis tillgången till bostäder eller fritidshus med robust bredbandsuppkoppling och närheten till service och kommunikationer att spela för dessa eventuella strukturförändringar?

I denna studie har vi analyserat utvecklingen inom bostadsmarknaden i hela Södermanland före och under coronapandemin med avseende på ett antal olika variabler. Vi har från mars 2019 till juni 2021, före och under utbrottet av covid-19, analyserat två 12-månadersperioder för att se om det finns några mönster och skillnader.

Göran Wide

Strateg

0155-24 50 00

0727-40 22 26

Hjälpte den här informationen dig?