Regional utveckling

​​Remiss – Målbild för regionala cykelstråk ​

Publicerad 26 januari 2024

​​Region Sörmland önskar inspel och synpunkter på Målbild för regionala cykelstråk. ​

​​Region Sörmland har under år 2023 arbetat med att upprätta en långsiktig målbild för regionala cykelstråk, som en del i att precisera cykelstrategin. Målbilden visar den långsiktiga utbyggnaden av infrastrukturen för cykling i länet och är en metod för prioritering av framtida utbyggnad. Målbilden är ett viktigt beslutsunderlag i länsplaneprocessen. Region Sörmland önskar nu inspel och synpunkter på underlaget och bedömningar i rapporten. Remissen har gått ut till berörda parters organisationer.​ 

Om ni önskar svara ska remissvaret vara Region Sörmland tillhanda via e-post, hallbarregionalutveckling@regionsormland.se senast 30e april 2024. Ange diarienummer RUN-HRU24-0029 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Se ​Region Sörmlands förslag med tillhörande underlag i dokumenten nedan. 

 

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Hjälpte den här informationen dig?

Cykelstrategi för Sörmland

Den regionala cykelstrategin för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer och förbättrade hälsoeffekter.

Läs rapport

Om Region Sörmlands arbete med hållbart resande

Ett hållbart resande möter upp utmaningar i samhället. Läs mer om hur Region Sörmland arbetar med hållbart resande.

Läs artikel