Sept 17

Region Sörmlands Cykelforum 2024

En gemensam nätverksdag på temat ”Cykelns roll i planeringen för ett transporteffektivt samhälle"

Syftet med dagen är att samla Region Sörmlands nätverk för hållbart resande, fysisk planering och arbetsgrupp för transportsystemets utveckling i ett gemensamt forum. På så vis möjliggör vi för deltagarna att diskutera planering för cykel i ett bredare perspektiv, samt inspireras och ta del av goda exempel från varandra men även från andra utanför länet. Temat för årets träff är ”Cykelns roll i planeringen för ett transporteffektivt samhälle”. Välkomna!


Målgrupp
Nätverksträffen Cykelforum riktar sig till deltagare i nätverket för hållbart resande, nätverket för fysisk planering och arbetsgrupp för transportsystemets utveckling i Sörmland.

Sista anmälningsdag
30 augusti 2024

Program
Dagen inleds med smörgås och mingel från kl. 9.00. Programmet börjar 9.30 och avslutas 14.30, följt av eftermiddagskaffe till 15.00. Lunch bekostas av deltagarna själva.

Programstart 9.30

  • Cykling som en del av ett transporteffektivt samhälle. Malin Gibrand, Trivector
  • Hur ska Örebro kommuns nya trafikstrategi få fler att gå, cykla och åka kollektivt? Per Elvingsson, Örebro kommun
  • Cykel i Katrineholms Framtidsplan 2050: Katrineholms palett för att bli Sveriges mest cykelvänliga kommun. Jennie Hjertberg, Katrineholms kommun
  • Hur arbetar Trosa med prioritering, planering och medfinansiering av cykelåtgärder? Linda Axelsson och Jessica Berg, Trosa kommun
  • På gång hos nätverkens organisationer
  • Aktuellt från Region Sörmland
  • Workshop kring handlingsplanen för Sörmlands regionala cykelstrategi

Programavslut 14.30

Lunch:
Lunchreservation finns på Clarion Collection Bolinder Munktell som serverar en vegetarisk lunch till en kostnad av 165 kr per person. Deltagare bekostar själva lunchen och betalar på plats. Anmälan till lunchen sker i anmälan till träffen och är bindande. Eventuella allergier eller kostpreferenser kan meddelas via anmälan.

Mer information
För mer information, kontakta emilia.sternberg@regionsormland.se

Emilia Sternberg

Projektledare

073-867 05 85

Anmälan Cykelforum 2024

Anmälan Cykelforum 2024

Anmälan Cykelforum 2024

Uppdaterad 22 maj 2024