Regional utveckling

Artiklar om Transport och infrastruktur

Filtrera på typ av innehåll

  1. Digital kick-off för aktörer i Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030

    14 juni 2024

    Region Sörmland anordnar en digital kick-off där samtliga som är intresserade av att söka projektfinansiering genom Sörmlands territoriella strategi


  2. Region Sörmlands Cykelforum 2024

    20 maj 2024

    En gemensam nätverksdag på temat ”Cykelns roll i planeringen för ett transporteffektivt samhälle