Program Regionalt utvecklingsforum 2024

Välkommen till Region Sörmlands regionala utvecklingsforum för ett hållbart Sörmland. Temat för dagen är återigen den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin. Vid förra årets forum fick du ta del av de fem prioriterade inriktningarna. Nu dyker vi ännu djupare in i dessa inriktningar. På den här sidan hittar du programmet för dagen och vid mötets slut har du en tydligare bild av på vilket sätt den regionala utvecklingsstrategin är hållbarhetsintegrerad. Och sist men inte minst hur vi tillsammans bygger ett hållbart Sörmland och genomför Agenda 2030.

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  9:00 - 9:05

  Programbild

  Välkomna till regionalt utvecklingsforum 2024

  Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland inleder och hälsar välkomna.

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  9:05 - 9:10

  Programbild

  Moderator Mona Karila ramar in dagen.

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  9:20-9:30

  Programbild

  Människan i centrum

  Mona Karila och Tove Eliasson, analytiker på Region Sörmland beskriver hur vi under förmiddagen kommer att följa olika sörmländska hushåll och hur varje programpunkt påverkar människan i centrum.

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  9:30 - 9:50

  Programbild

  Så ser statistiken om Sörmland ut

  Tove Eliasson, analytiker i Region Sörmland beskriver vilken data vi har valt att följa när det kommer till den regionala utvecklingen i Sörmland.

  Du får möjlighet att rösta live om vilken prioriterad inriktning du vill fördjupa dig lite extra i.

  Här hittar du de fem prioriterade inriktningarna Mål och prioriteringar | Region Sörmland (utvecklasormland.se)

  Kontakt

  Tove Eliasson

  Analytiker

  0155-24 57 39

  0766-98 56 42

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  9:50 - 10:00

  Programbild

  Pausgympa

  Helena Karlsson Gladén, hälsoinspiratör och eldsjäl Region Sörmland

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  10:00 - 10:20

  Programbild

  Barns ekonomiska utsatthet

  Vid förra årets utvecklingsforum berättade vi om att det går att fylla 148 bussar med barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sörmland.

  Päivi Leivo, strateg Region Sörmland, förklarar varför så många sörmländska barn lever i ekonomisk utsatthet. Vi får också veta hur Region Sörmland arbetat med frågan, varför systemsyn är så viktigt och vilka externa kontakter som tagits.

  Vad säger barnen själva?

  Vi får även ta del av nya fakta och statistik om barns ekonomiska utsatthet från en ny rapport av Rädda Barnen, Majblomman och Hyresgästföreningen som publiceras den 20 mars.

  • Maria Netz från Rädda Barnen berättar om barnens egna upplevelser av hur det är att leva i ekonomisk utsatthet.  Kvalitativ rapport från Rädda Barnen, som lyfter barns egna perspektiv om hur det är att leva med ont om pengar och dess konsekvenser”
  • Sifo-undersökning om barnfamiljers ekonomiska svårigheter, i samarbete mellan Rädda Barnen, Röda Korset, Hyresgästföreningen, och Majblomman.

  Insats inom den prioriterade inriktningen: Goda och jämlika livsvillkor med särskilt fokus på barn och unga.

  grafiskt element

  Kontakt

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  10:20 - 10:40

  Programbild

  Regionala strukturer för validering inom östra Mellansverige

  Jessica Gustafsson och Anna Hedeklint, projektledare i Region Sörmland berättar om sitt deltagande i projektet Regionala strukturer för validering i östra Mellansverige. Projektet ska skapa regionala strukturer för validering.

  Validering är en av flera viktiga delar för att säkerställa att företag får tag i rätt kompetens, både på kort och på lång sikt. Projektet stärker den strategiska kompetensförsörjningen inom länen i östra Mellansverige.

  Insats inom den prioriterade inriktningen: Livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning.

  grafisk element för livslångt lärande

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  10:50 - 11:10

  Programbild

  Den sörmländska industrins gröna och digitala omställning

  Magnus Lindahl, strateg Region Sörmland, berättar varför den gröna och digitala omställningen är så viktig för såväl klimat som näringslivets konkurrenskraft. Vi får också höra ett sörmländskt industriföretag berätta om sitt utvecklingsarbete på detta område.

  Insats inom den prioriterade inriktningen: Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning. 

  Kontakt

  Magnus Lindahl

  Strateg

  Näringsliv och arbetsmarknad

  070-981 77 23

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  11:10 - 11:30

  Programbild

  Viable Cities, Eskilstuna kommun

  Elin Svanström, projektledare Eskilstuna kommun berättar om Viable Cities en satsning för klimatneutrala städer 2030 som startade 2019 med nio kommuner, bland annat Eskilstuna kommun.

  Från 2021 är det totalt 23 kommuner, som tillsammans har 40 procent av Sveriges befolkning. Eskilstuna kommun är en av de deltagande kommunerna som tagit på sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Elin berättar hur Eskilstuna kommun jobbar med Viable Cities och sitt klimatprogram för att skapa engagemang för Eskilstunas ambition att bli klimatpositiva till 2045.

  Insats inom den prioriterade inriktningen: Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd. 

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  11:30 - 11:40

  Programbild

  Framtidens kollektivtrafik - vägen till ett sömlöst och enkelt resande

  Johan Tollén, kommunikatör Region Sörmland

  Insats inom den prioriterade inriktningen: En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet. 

  Kontakt

  Johan Tollén

  Kommunikatör

  Kommunikationsstaben

  0155-26 59 41

  0721-42 03 40

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  11:40 - 11:50

  Programbild

  Digitalt innanförskap utifrån ett systemperspektiv

  Regina Westas-Stedt, samhällsstrateg, Vingåkers kommun berättar hur Vingåker arbetar med inkluderande mobilitet och digitalt innanförskap.

  Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för mobilitet, både genom ökad tillgänglighet till befintlig kollektivtrafik och även för alternativ till kollektivtrafiken som underlättar samåkning och samtransporter. Men för att digitaliseringen verkligen ska bidra till ökade förutsättningar för mobilitet ska fokus ligga på att öka det digitala innanförskapet. 

  Insats inom den prioriterade inriktningen: En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet.

   

  onsdag 20 mars

  Plats

  Digitalt

  Tid

  11:50 - 12:00

  Programbild

  Avslutning

  Alina Treijner, samordnare för den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland knyter ihop säcken.

  Kontakt

  Alina Treijner

  Strateg

  0766-95 15 45

Uppdaterad 23 februari 2024