Maj 21

Lär dig mer om hur föreningslivet ser ut i Eskilstuna och Strängnäs

Hur många föreningar finns det i Eskilstuna? Hur ser stödet från kommunen till föreningar ut i Strängnäs? Det är några av de frågor du kommer få svar på om du deltar i webbinariet den 13 maj klockan 18-20. Detta är det andra webbinariet av tre med fokus på olika kommuner i Sörmland, välkommen!

Webinariet presenterar en kartläggning av civilsamhället och föreningslivet i Sörmland som genomförts av enheten Välfärd och folkhälsa inom Hållbar regional utveckling på Region Sörmland.

Behovet av en kartläggning efterfrågades av civilsamhället under ett dialogmöte hösten 2022 och därefter påbörjades ett arbete som sedan presenterades vid en uppföljande konferens hösten 2023.

Kartläggningen beskriver civilsamhällets generella omfattning för Sörmland samt hur det ser ut i de olika kommunerna. I avsnitten för varje kommun finns det beskrivningar av antalet föreningar och anställda samt vilket stöd respektive kommun kan ge. Stöden kan innefatta allmän stöttning och hjälp med bidrag samt hur samverkan och dialog sker.

Detta seminarium är för dig som är föreningsaktiv både som medlem och som verksam samt för dig med ett intresse för civilsamhället och för Sörmlands utveckling.

Detta är sista delen i en serie av webbinarium som genomförts under våren. Hör gärna av dig om du vill ha presentationen från någon av de tidigare tillfällena. 

Detta är del två i en serie av webbinarium.

Webbinarium 3 onsdagen den 29 maj. Fokus på Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta.

Syfte

Öka kunskapen om hur föreningslivet ser ut i Sörmland. Stärka den långsiktiga utvecklingen i Sörmland.

Målgrupp

Föreningar och dess medlemmar i Sörmland och alla med intresse för civilsamhället och för Sörmlands utveckling

Sista anmälningsdag

Ingen anmälan krävs.

Anslut till mötet nu

Mötes-ID: 318 037 408 445

Lösenord: 4bCyma

Program:

Programmet kan komma att ändras och tiderna är ungefärliga

18:00 Inledning

18:05 Introduktion till kartläggning av civilsamhället i Sörmland

18:15 Strängnäs kommun, dess organisationer och föreningar samt stöd kommunen erbjuder

18:30 Eskilstuna kommun, dess organisationer och föreningar samt stöd kommunen erbjuder

18:45 Avslutande reflektioner

18:50 Paus

19:00 Reflektioner i mindre grupper utifrån resultat i kartläggningen

19:30 Hur arbetar Region Sörmland med att stötta civilsamhället i Sörmland?

19:40 Avlutande frågor och reflektioner

Sara Mörner

Strateg

073-576 92 68

Uppdaterad 15 maj 2024