Regional utveckling

Undersökningen Liv & Hälsa 2017

Publicerad 19 september 2022

Det här är en samlingssida för den befolkningsundersökning som genomfördes bland den vuxna befolkningen i Sörmland 2017. Här finns både enkäterna och rapporter med resultat från undersökningen.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om våra undersökningar eller har några frågor kan du höra av dig till arbetsgruppen: Livohalsa@regionsormland.se.

Hjälpte den här informationen dig?