April 17

Workshop om regionalt besöksnäringsprogram, del två

09:00-12:30 Nyköpings Teater Teatertorget

Arbetet med att ta fram ett regionalt besöksnäringsprogram för Sörmland fortsätter. Programmet ska fungera som en vägledning och samlande kraft i den gemensamma destinationsutvecklingen för besöksnäringen i vårt län, med utgångspunkt från inriktningen i vår regionala utvecklingsstrategi. Ett långsiktigt arbete med tydliga målsättningar är en förutsättning för hur vi tillsammans skapar en framsynt och hållbar besöksnäring.

Syfte

Under förmiddagen kommer vi att diskutera inriktningar och vägval som kom fram under den första träffen.

Målgrupp

Workshopen vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen eller inom det offentliga med koppling till näringsliv och platsutveckling.

Sista anmälningsdag

Anmälan är stängd.

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Uppdaterad 12 april 2024