Sept 26

ÖMS Öppna data - Regionalanalys

kl 10-11

Under webbinariet presenteras Regionalanalys, en tjänst som nyttjar öppna data för att ge stöd åt offentlig sektor i samhällsutvecklingen.

Varmt välkomna till ett webbinarie den 26 september kl. 10:00-11:00 om Regionalanalys, en tjänst som nyttjar öppna data för att ge stöd åt offentlig sektor i samhällsutvecklingen. Är du nyfiken på hur öppna data kan användas för att utveckla nya tjänster för offentlig verksamhet är det här webbinariet för dig. Anders Dahlgren från Tillväxtverket är inbjuden för att berätta om Regionalanalys, som är en tjänst på Piposplattformen utvecklad i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket. Det övergripande syftet med Regionalanalys är att ge en bred kunskapsgrund för samhällsplanering genom att enkelt kunna definiera, beskriva och jämföra olika geografiska områden inom Sverige. Detta görs dels genom statistik som beskriver områdenas karaktär, men också genom att beskriva områdena utifrån dess tillgänglighet till platser dit människor har anledning att ta sig, så kallade reseanledningar. Läs mer här:

Regionalanalys | Pipos

Syfte

Att informera och sprida kunskap om hur öppna data kan komma till användning i offentlig sektor.
 

Målgrupp

Primär målgrupp för webbinariet är tjänstepersoner inom kommunal, regional och statlig förvaltning, som arbetar med- och/eller har intresse av delning och användning av data samt med digital verksamhetsutveckling i allmänhet. 
 

Sista anmälningsdag

Ingen anmälan, anslut till Teamsmötet nedan
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams
Mötes-ID: 348 933 909 659 Lösenord: KhSgx3
 
_______________________________________________________________________________
 

Kontaktperson/innehållsansvarig

Beata Kollberg, beata.kollberg@knowit.se
Johan Isacsson, johan.isacsson@regionsormland.se

 

Uppdaterad 5 juli 2024