Mars 19

Våtmarker i skogslandskapet och hyggesfritt skogsbruk

Fälthuset, Nynäs slott

Välkomna till en förmiddag med fokus på ett naturnära skogsbruk, med särskilt fokus på vatten i skogen och hyggesfritt skogsbruk. I en kombination av inne och ute, teori och praktik kommer vi besöka platser och se exempel på åtgärder som skapar biologiska värden till nytta för klimat, miljö och skogsproduktion.

Arbetet med Regionalt skogsprogram i Sörmland har ett stort fokus på gemensamt lärande och att ge utrymme för den bredd av perspektiv som finns på skogen och skogsbruket. Exkursioner och samtal i fält är viktiga som verktyg för att synliggöra exempel på hållbart skogsbruk och möjliggöra ökad förståelse och respekt för möjligheter och utmaningar kopplat till Södermanlands skogsbruk.

Målgrupp

Arrangemanget genomförs inom Regionalt skogsprogram i Sörmland. Inbjudan vänder sig till en bredd av intressenter inom skogliga frågor.

Tid och plats

Programmet pågår mellan 09:00-13:00

  • Vi träffas i Fähuset på Nynäs slott för kaffe och smörgås från kl. 8.30.
  • Vi kommer vara ute i fält och röra oss i skog och mark, kläder efter väder. Transport i egna bilar. 
  • Exkursionen avslutas med lättare lunch i fält.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här: Skogsexkursion - Agro Sörmland (agrosormland.se)

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Uppdaterad 7 mars 2024