Okt 23

Meningsfull fritid för ett tryggt samhälle

09:00-16:00 Sörmlands Museum, Hörsalen, Nyköping

Välkommen till en konferens som syftar till att öka samverkan mellan civilsamhällets aktörer och offentlig sektor.

De teman som kommer att beröras och diskuteras under dagen är:

- Meningsfull fritid
- Tryggt/otryggt samhälle
- Samverkan

Syfte:

Under dagen hoppas vi ge er en omvärldsbevakning och relevanta faktakunskaper inom området “En meningsfull fritid för ett tryggare samhälle“ samt en möjlighet att diskutera dessa frågor utifrån olika perspektiv.

Målgrupp:

Konferensen riktar sig till dig som är verksam inom civilsamhället (förening, organisation, folkbildning) eller offentlig sektor.

Sista anmälningsdag:

2 oktober 2024

Program:

Detaljerad agenda kommer att uppdateras kontinuerligt.

Meningsfull fritid och dess viktiga betydelse
En viktig friskfaktor för ungas psykiska hälsa är att röra på sig och att vara fysiskt aktiv på sin fritid. Förutom rörelse är glädje och socialt samspel viktigt för välbefinnandet. Att vara del av ett sammanhang är centralt för att må bra och utvecklas.

Kan en meningsfull fritid öka tryggheten och vara brottsförebyggande?
Deltagande i olika fritidsaktiviteter, kulturella och sociala aktiviteter samt ideell verksamhet och lönearbete ger möjligheter för personlig utveckling. Att lära sig nya saker och lära känna nya människor ökar tillgången till nya lärdomar och erfarenheter. Ett samhälle kan upplevas otryggt eller kan i verkligheten vara otryggt baserat på statistik. Det är svåra och komplexa samhällsfrågor och utmaningar där vi alla måste samverka för att göra stegförflyttningar.

Går det att samverka och hur gör man?
Att samverka utifrån olika uppdrag, syften och resurser kan vara utmanande men tillsammans ska vi utforska om det går att underlätta framtida samarbeten och hur i så fall.   

Vi hoppas också på att kunna skapa en mötesplats för aktörer bestående av civilsamhälle, myndigheter och tjänstepersoner där det finns möjlighet att knyta nya kontakter och att kunna utbyta värdefulla meningsutbyten. 

Dagen startar med drop-in fika kl 9:00-9:30, lunch ingår i anmälan. Allt är vegetariskt.

 

Anmälan till konferensen 23 oktober

Anmälan till konferensen 23 oktober

Anmälan till konferensen 23 oktober

Uppdaterad 2 juli 2024