Sept 12 - 13

Nya ögon för utemiljön

Välkommen till en transformerande utbildning som ger kunskap, förståelse och trygghet med ansvaret att utveckla utemiljöer för barn och unga.

Utbildningen handlar om ansvaret för miljöer som ur ett barnrättsperspektiv designas, förvaltas och sköts med medvetenheten om hur en acceptabel nivå av risk behövs för att möjliggöra hälsa, lärande och utveckling. Detta för att barnen ska kunna växa upp i hälsofrämjande miljöer med tillit till sig själva och andra, miljöer som inkluderar alla och som baseras på just barnets behov. En unik utbildning med workshops av mycket hög kvalité som genererar tillit, trygghet och förändringskraft.

Plats: Katrineholm (Perrongen)

Tid: 12 och 13 september, ca 09.30-16.00.

Lunch: Ingår ej, men vi går gärna tillsammans till sjukhuset och äter där.

Fika: Kaffe, frukt eller enklare fika ingår.

 Ur innehållet (vi uppdaterar med ett färdigt program längre fram):

  • Hur kan vi bli trygga med våra egna beslut och det kollektiva ansvaret för en acceptabel nivå av risk?
  • När vi skapar och förvaltar utmanande utemiljöer, hur säkrar vi detta juridiskt och ansvarsmässigt?
  • Hur kan vi på ett balanserat sätt möta de dilemman som ofta styr planerande, utformande och skötsel?
  • Vilka grundpriciper styr oss från lag ner till standarder?
  • Vad har vi för nytta av lekplatsstandarden SSEN:1176?

Övrig information: Varje kommun ges ungefär 4-5 platser, så prata helst ihop er internt innan ni anmäler er här. Relevanta målgrupper för utbildningen är personer med direkt eller indirekt ansvar för barns platser i staden. Exempelvis planerare, landskapsarkitekter, fastighetsförvaltare, förvaltningschef, trädgårdsingenjörer, besiktare, utvecklingsledare, verksamhetutvecklare, barnrättsstrateger och andra relaterade roller. Vi ber er att prioritera personer som kan närvara vid båda dagarna. 

Varmt välkomna!

Johannes Hedlund

Strateg

070-219 31 84

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Uppdaterad 31 maj 2024