Lämna synpunkter om utvecklasormland.se

Hjälp oss att förbättra den här webbplatsen. Region Sörmland arbetar med förbättringar och behöver därför några minuter av din tid för att skapa en så bra webbplats som möjligt. Svara på frågorna i enkäten senast den 20 juni. Stort tack för dina svar.

Ta chansen att tycka till om både innehållet och utseendet. Dina svar blir viktiga inspel i Region Sörmlands arbete med att förbättra webbplatsen. 

Vad tycker du om utvecklasormland.se?

Vad tycker du om utvecklasormland.se?

Vad tycker du om utvecklasormland.se?

Uppdaterad 15 maj 2024