Regional utveckling

Sörmlands innovationsvecka

Sörmlands Innovationsvecka

Sörmlands Innovationsvecka är ett fysiskt och digitalt evenemang som återkommer varje år i november under vecka 46. Då samlas aktörer för att berätta hur de kan stötta just dig i ditt företagande. Att under en vecka fokusera på innovation är just för att göra idéer verkliga och få företag att blomstra och utvecklas – på ett hållbart sätt.

Katarina Bergkvist

Verksamhetschef

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 43

0766-98 54 08

Programmet för 2023 års innovationsvecka kommer att finnas här på utvecklasormland.se/siv. 

Veckans aktiviteter vänder sig till dig som har en idé som kan leda till ett nytt företag eller utveckling i samarbete med befintliga företag. Alla är välkomna.

Syfte att skapa ökad förståelse, engagemang och inspiration kring entreprenörskap och innovation

Syftet med Sörmlands innovationsvecka är att skapa ökad förståelse, ökat engagemang och få en högre grad av entreprenörskap och innovation i länet. Att inspirera och hjälpa fler idébärare och entreprenörer att förverkliga sina idéer och kanske starta företag, samt att attrahera talang och kompetens till Sörmland. Detta bidrar till ett levande och attraktivt Sörmland.

Bakgrunden till en innovationsvecka

Ökad innovation och internationell konkurrenskraft är viktigt för att stärka företagande i Sörmland. Det kan bidra till större variation i näringslivet genom utveckling av såväl företag med spetskompetens enligt Sörmlands strategi för smart specialisering. Men, även som bredare satsningar på näringslivets utveckling.

Innovation och utveckling av nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer kan skapa möjligheter för näringslivet att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling på en global marknad. Då behövs kontaktytor likt Sörmlands innovationssystem som uppmuntrar till möten mellan aktörer, branscher och kompetenser regionalt, nationellt och internationellt samt från olika sektorer.

Att det finns ett innovativt och dynamiskt näringsliv och ett gott stöd för utveckling är viktiga förutsättningar för att Sörmland ska fortsätta vara en intressant plats för företagande och entreprenörskap. Därför behöver näringslivet och regionen samlas kring innovation. Men, även visa för omvärlden, vad som finns i Sörmland och  ambitionerna för framtiden.

Smart specialisering är ett verktyg som förstärker regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om nya områden.

Tillsammans med fyra regioner i Östra Mellansverige kraftsamlar Sörmland runt fyra gemensamma utmaningsområden:

  • smart industri,
  • hållbar livsmedelsförsörjning,
  • morgondagens energilösningar
  • och life science med välfärd och hälsa,

som har stor potential för framtida utveckling och global konkurrenskraft.

Uppdaterad 13 december 2022