Regional utveckling

2023

Sörmlands innovationsvecka hölls den 13 till 17 november 2023. Här kan du ta del av aktiviteter som arrangeras av Region Sörmland och innovationssystemets aktörer runtom i länet under en vecka med fokus på innovation och framtid.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

070-655 33 32

Varje år i november, vecka 46 sker Sörmlands Innovationsvecka. Veckan är en del i Region Sörmlands regionala utvecklingsarbete. Syftet är att skapa ökad förståelse, ökat engagemang och få en högre grad av entreprenörskap och innovation i länet.

Genom veckan vill vi inspirera och hjälpa fler idébärare och entreprenörer att förverkliga sina idéer och kanske starta företag, samt att attrahera talang och kompetens till Sörmland. Målet är att gemensamt bidra till ett levande och attraktivt Sörmland, idag och i framtiden. 

Bakgrund

Bakgrunden till att samlas för att inspirera varandra under en vecka, är att såklart öka innovation och internationell konkurrenskraft. Innovation är viktig för att stärka nyföretagande och utveckling av befintliga företag.

Innovation kan bidra till ökad variation i näringslivet genom utveckling av såväl spetsföretag inom  styrkeområden enligt Sörmlands strategi för smart specialisering, som bredare satsningar på näringslivets utveckling.  Utveckling av nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer kan skapa möjligheter för näringslivet att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling på en global marknad. För att göra detta så krävs kontaktytor som Sörmlands innovationssystem. Ett system  som uppmuntrar till möten mellan aktörer, branscher och kompetenser regionalt, nationellt och internationellt och över olika sektorer.

Uppdaterad 7 december 2023