Fossilfritt 2030 - Rena Resan

Cyklist som bär sin vikcykel uppför en trappa.

Rena Resan är ett projekt som ska hjälpa invånare i östra mellansverige att minska sin klimatpåverkan från resor. Genom att visa fördelarna med att cykla, gå eller åka kollektivt vill projektet att fler ska börja resa hållbart. Rena Resan är ett samverkansprojekt och får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Micaela Nordin

Strateg

070-338 50 03

Syfte och mål

Projektet förväntas leda till att de som idag reser främst med bil ställer om och börjar resa mer hållbart med hjälp av cykling, gång eller kollektivtrafik. De aktiviteter som kommer att genomföras i Sörmland under 2022 är prova-på-kampanjer och fysiska nudgar:

  • Prova-på-kampanjerna kommer att rikta sig mot arbetspendlare, och fokuseras på kombinerat resesätt, till exempel vikcykel tillsammans med kollektivtrafik.
  • Fysisk nudge innebär att på något sätt ändra den fysiska miljön för att underlätta för individer att göra rätt. Det kan till exempel innebära att göra en cykelväg tydligare genom att måla asfalten eller förbättra skytningen. Aktiviterna förväntas snabba på omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Samverkansparter

Rena Resan är ett samverkansprojekt där Region Sörmland, Region Örebro län, Region Östergötland och Biodriv öst ingår. Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer och samarbetspartners i Sörmlands län är Flens kommun och Eskilstunas kommun, även andra kommuner inom nätverk. Region Örbro län är projektägare.

Projektwebbplats Fossilfritt 2030 - Rena resan.

Uppdaterad 16 maj 2022