Regional utveckling

glada människor

Om den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin

Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Tillsammans med länets aktörer agerar Region Sörmland för att bevara och utveckla värden så att vi kan möta utmaningarna. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar, samt det arbete vi gemensamt prioriterar att samlas kring. Utgångspunkten i strategin är de förutsättningar som finns i Sörmland och en hållbar utveckling som har människan i centrum. Den sociala dimensionen är målet, ekonomin är medlet och ekologin vår ram.

 

 

Uppdaterad 7 december 2022