Regional utveckling

glada människor

Om Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi

Sörmland ska möta utmaningar i samhället på ett hållbart sätt. Tillsammans med länets aktörer agerar vi för att bevara och utveckla värden så att vi kan möta utmaningarna. Vår regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin, visar en samlad bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar, samt det arbete vi gemensamt prioriterar för att kraftsamla kring. Utgångspunkten i strategin är de förutsättningar som finns i Sörmland och en hållbar utveckling som har människan i centrum. Den sociala dimensionen är målet, ekonomin är medlet och ekologin vår ram.

 

 

Publicerad 4 maj 2022